Cjenovnik za slanje novca iz Crne Gore preko Ria Money transfera

Primjena tarifa važi od datuma 01.08.2020

Iznos novčanog transfera u Eurima
Naknada klijenta
1.00€ – 80.00€
6.00€
80.01€ – 160.00€
8.00€
160.01€ – 240.00€
12.00€
240.01€ – 320.00€
16.00€
320.01€ – 400.00€
20.00€
400.01€ – 500.00€
24.00€
500.01€ – 750.00€
27.00€
750.01€ – 1.000.00€
30.00€
1.000.01€ – 4.000.00€
3% iznosa novčanog transfera