Ria Money Transfer

Ria Money Transfer je osnovana 1987. godine u New Yorku, Sjedinjene Američke Države, kao institucija za transfer novca u zemljama Latinske Amerike. Sjedište kompanije se nalazi u Buena Park, California, dok su regionalna predstavništva u Madridu, Londonu, Kuala Lumpur, Dakar i mnoge druge. Roditeljska kompanija je Euronet Worldwide Inc., što čini Ria Money Transfer, drugom najvećom kompanijom u svijetu kada je u pitanju transfer novca.

2010. godine Ria započinje saradnju sa Poštanskim predstavništvima širom svijeta a 2014. godine započinje saradnju sa Post bankom, koja je u vlasništvu Vlade Republike Kenije. Iste godine Ria pokreće Walmart 2 Walmart Powered by Ria, unutar SAD-a, i na taj način omogućava korisnicima uslugu transfera novca u preko 4600 radnji, tržnih centara uz pristupačne provizije.

Danas, Ria Money Transfer omogućava transfer novca u preko 180 zemalja svijeta na preko 507 000 lokacija.

Kada je u pitanju Crna Gora, transferi novca preko Ria Money Transfera dostupni su u filijama Pošte CG i Lovćen banke.

Capital Transfer Mne

Platna Institucija Capital Transfer MNE zastupa kompaniju Ria Money Transfer za tržište Crne Gore. Uslugu transfera novca nudimo preko naših ovlašćenih agenata: Pošte Crne Gore i Lovćen banke.

Licencu za rad od Centralne banke, dobili smo 2015.godine, a sa uslugom transfera novca zvanično i počeli 4.januara 2016.godine.

U novembru 2016. godine počeli smo sa pružanjem usluge brzog transfera novca preko agenta Lovćen banke, koji broji 14 filijala širom Crne Gore.

U aprilu 2017. godine, počeli smo sa pružanjem usluge brzog transfera novca preko Pošte CG, u preko 90 njihovih filijala.

Danas, Capital Transfer Mne kao zakonski zastupnik Ria Money Transfer, nudi uslugu brzog transfera novca na preko 100 isplatnih tačaka u Crnoj Gori.

U cilju što bolje i kvalitetnije pristupačnosti korisnicima, konstantno radimo na proširenju naše mreže uplatno-isplatnih lokacija, samim tim očekujemo dalje širenje mreže partnera.

U timu lakše postižemo više

Kulturna različitost i individualne razlike predstavljaju ključ našeg uspjeha. Mi prihvatamo, uvažavamo i vodimo računa o individualnim razlikama svih zainteresovanih za rad u našoj kompaniji, shodno našim ključnim vrijednostima i našem brendu. U duhu globalizacije, podstičemo ličnu i kulturološku raznolikost u cilju podizanja kvaliteta života i rada.

Vizija

Težimo ka ponudi najjednostavnije, najpouzdanije i najekonomičnije usluge brzog transfera novca. Nastojimo da teško zarađen novac bude sigurno poslat primaocima, ma gdje se na svijetu nalazili.